Vuurbol en mogelijke val meteorieten op dinsdag 13 december: ook jouw hulp is welkom !!!


Waarnemen
Naar alle waarschijnlijk zijn er op dinsdag 13 december ergens tussen Lovendegem en Zomergem (deelgemeentes van Lievegem) meteorietfragmenten neergekomen, dit ten gevolge van een meteoroïde die in de aardatmosfeer terecht kwam en om 17h37 te zien was als een zeer heldere meteoor, een zogenaamde vuurbol.
 
Hieronder een kaartje met daarop aangeduid het gebied waar vermoedelijk meteorieten zouden neergekomen zijn, waarbij de grootste fragmenten links in dat gebied zouden te situeren zijn.
 
Volgens de gebruikte rekenmethodes ("modellen") -rekening houdend met o.a. helderheid, richting, snelheid, maar ook bvb. windsnelheid- gaan we er van uit dat er een relatief groot brokstukje zou kunnen neergekomen zijn, mogelijks 500 gram. En dan is de regio tussen Lovendegem en Zomergem de meest waarschijnlijke vindplaats (grotere brokstukken zouden nog wat verder westelijk doorgevlogen zijn, kleinere fragmenten zouden al sneller afgeremd geweest zijn en dichter bij Gent neergekomen zijn). Onze zoekacties focusen dan ook op dit gebied...
 
Val meteoriet 13 december 2022

 

Copyright afbeelding: FRIPON

 
 
 
 
 
Wie in die buurt woont, kan zeker eens controleren of er in de tuin en eventueel in de wijdere omgeving een relatief zwaar en vooral donker steentje (5-10 cm groot) ligt. Mocht je iets gevonden hebben, kan je best enkele (goede) foto's sturen via mail naar info@mira.be.
 
Er worden de komende dagen zoekacties georganiseerd en ook zullen er enkele infomomenten (dinsdag!) gehouden worden in de lokale gemeenten en scholen.
 
Voor meer info hierover: info@mira.be.
 

Wie alvast graag deelneemt aan de zoekactie naar meteorieten in de buurt van Gent, kan zich inschrijven via dit formulier.

 
 
Meer info over dit bijzondere evenement via de website fripon.be.
 
 
Heeft u zelf een andere "vuurbol" gezien (in deze periode waren bvb. de Geminiden actief!): aarzel dan niet om het in te geven op het centrale meldpunt van de IMO.
 
 
 
Auteur
Francis Meeus