Cursus theoretische sterrenkunde 2020


De cursus theoretische sterrenkunde richt zich tot iedereen die geboeid is door de wondere wereld waarin wij leven. Ruimteschip Aarde is ons veilig nest in een onmetelijk groot universum. Tijdens de cursus nemen we de tijd om onze eigen planeet wat nader te leren kennen, maar we maken vooral ook kennis met onze buren, d.w.z. de andere objecten in ons zonnestelsel, en de sterren die overal om ons heen aan de hemel staan te schitteren. Zo leren we rode reuzen kennen en witte dwergen, we maken kennis met hoofdreekssterren en we komen alles te weten over hoe sterren geboren worden en daarna ook aan hun einde komen. Meer weten over zwarte gaten, over donkere materie, over quasars? Inzicht krijgen in de grote structuren van het heelal? Begrijpen hoe men in verschillende golflengten telkens een ander beeld van de werkelijkheid te zien krijgt? In de theoretische cursus op MIRA komen al deze onderwerpen ruimschoots aan bod. Bovendien volgen we op de voet wat er in de loop van het jaar op gebied van sterrenkundig onderzoek allemaal gepresteerd wordt.

Hubble Ultra Deep Field
Hubble Ultra Deep Field

Alle lessen vinden plaats op woensdagavond tussen 19 en 21 uur in de grote multimediazaal van de volkssterrenwacht, en worden gegeven door medewerkers van MIRA. Aan het einde van elk lesgedeelte is er tijd voorzien om vragen te stellen. Bovendien worden de lessen veelal gegeven op data waarop ook de werkgroep waarnemen actief is, zodat de cursisten bij helder weer ook effectief door de telescoop kunnen kijken naar alle hemelobjecten die op dat welbepaalde moment boven de horizon staan.

De deelnameprijs bedraagt € 130. In die prijs is ook een uitvoerige syllabus inbegrepen. Om in te schrijven dient men het juiste bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE67-0000-7722-0787 van Volkssterrenwacht MIRA met vermelding van "Cursus theoretische sterrenkunde 2020 + naam deelnemer/deelneemster".

Graag even via mail of telefonisch contact nemen om te zien of er nog plaatsen beschikbaar zijn.

Er geldt een minimumleeftijd van 15 jaar en voorkennis is niet vereist.

Lesplan 2020

Ten gevolge van de coronacrisis die ons land en vele andere landen teisterde, is het bestaande lessenschema voor de cursus theoretische sterrenkunde grondig in de war gestuurd. Jammer, maar ondanks de gedwongen sluiting van MIRA zijn wij natuurlijk toch erg gemotiveerd om aan onze cursisten het volledige lessenpakket aan te bieden.

Rekening houdende met de opgelegde corona-maatregelen worden de lessen alvast opgeschort tot nader bericht. Onze leszaal is immers niet groot genoeg om alle cursisten op een afstand van anderhalve meter een plaatsje te kunnen geven.

Afwachten dus hoe de coronacrisis verder evolueert en wat de volgende beslissingen van de Nationale veiligheidsraad ter zake zullen zijn om te zien hoe het verdere verloop van de cursus zal zijn. Zeker is: de resterende 15 lessen zullen er komen, alleen weten we dus momenteel niet wanneer.

Uiteraard zullen er tegen dat we terug opengaan op MIRA de nodige aanpassingen gebeuren met het oog op het garanderen van ieders veiligheid en hygiëne.

 

1. Onze plaats in het heelal 15 januari*  
2. Sterrenkunde en het begin van de moderne wetenschap (17de tot 19 de eeuw) 22 januari  
3. Een nieuw begrip van materie en energie in tijd en ruimte (20ste eeuw) 05 februari*  
4. Kosmologie 19 februari*  
5. Het heelal waarnemen 04 maart*  
6. Is ons zonnestelsel uniek? 02 september*  
7. De Zon 23 september  
8. De Aarde en de Maan 07 oktober*  
9. De andere aardachtige planeten 21 oktober*  
10. Reuzenplaneten van gas en ijs 18 november*  
11. Ringen en manen bij de reuzenplaneten 02 december*  
12. De kleinere objecten in het zonnestelsel 16 december*  
13. De classificatie van sterren 13 januari 2021  
14. De evolutie van sterren 27 januari 2021  
15. Het einde van sterren 10 februari 2021  
16. Onze Melkweg en andere sterrenstelsels 24 februari 2021  
17. De zoektocht naar buitenaards leven 10 maart 2021  
18. Een blik op de sterrenhemel 24 maart 2021  

* Op data met een * aangeduid is ook de werkgroep waarnemen actief.