Werkgroepen


De samenwerking in Volkssterrenwacht Mira is georganiseerd in een aantal werkgroepen, die zich op een specifiek deelgebied van de activiteiten binnen de sterrenwacht richten. Elke werkgroep staat open voor deelname door ieder lid van de sterrenwacht.

Werkgroep Bibliotheek

Werkgroepleiders : Geertrui Cornelis en Ton Smits

Houdt zich bezig met alles wat verband houdt met de bibliotheek op Mira, het bemannen van die bibliotheek tijdens de openingsuren, de inventaris van beschikbare werken, de aankoop van nieuwe werken,...

Werkgroep Informatica

Werkgroepleiders : Bart Declercq en Philippe Mollet

Beheert alles wat met IT te maken heeft op de sterrenwacht, de computer- en netwerkinfrastructuur en de website

Werkgroep Instrumenten

Werkgroepleiders: François Thys en Philippe Mollet

Zorgt voor het mechanische onderhoud van de instrumenten en het didactisch materiaal, projecten rond nieuwe toestellen worden meestal langs deze werkgroep onderzocht en gelanceerd.

Werkgroep Jeugd

Werkgroepleiders: Vincent Ceulemans, Alphonsine Pelgrims.

Dit is eigenlijk een duale werkgroep, langs de ene kant staan verschillende jongeren in voor een actieve Jeugdkern op Mira met elke maand een bijeenkomst, daarnaast worden ook jaarlijks jeugdcursussen georganiseerd waarmee we jongeren kennis leren maken met sterrenkunde en natuurlijk ook enthousiaste nieuwe medewerkers trachten aan te trekken.

Werkgroep Rondleidingen

Werkgroepleider : Francis Meeus

Deze werkgroep helpt de vaste medewerkers in de coördinatie en het uitvoeren van de rondleidingen op Mira. Ze tracht nieuwe vrijwillige medewerkers wegwijs te maken over het verloop van rondleidingen en het gebruik van het didactisch materiaal.

Werkgroep Waarnemingen

Werkgroepleider: Rik Blondeel

Wellicht de meest "sterrenkundige" werkgroep, komt samen iedere eerste en derde woensdagavond van de maand, om 20u. Naast het gemoedelijk onderling uitwisselen van ervaringen en waarnemingen, worden maandelijks voordrachten georganiseerd, telkens over een thema verbonden aan het waarnemen, vaak met externe sprekers. Leden van deze werkgroep zorgen ook voor de jaarlijkse poetsbeurt van de instrumenten en het waarnemingsterras.