De Armillairsfeer


De armillairsfeer op MIRA, ook "armillarium" geheten, is een uniek toestel. Het is een grote halfbolvormige structuur, opgebouwd uit een aantal metalen stangen. Deze constructie stelt de schijnbare hemelsfeer voor gezien vanop MIRA, en is vooral voor scholen een ideaal instrument om kennis te maken met het systeem van hemelcoördinaten. Door de aardrotatie zien we planeten, sterren en andere hemelobjecten voortdurend bewegen aan de hemel. Met behulp van de verschillende bogen en cirkels van de armillairsfeer, die ons toelaten o.a. de noordelijke hemelpool, de hemelevenaar en de plaatselijke meridiaan aan de hemel te situeren, wordt het mogelijk alle waargenomen objecten binnen dat referentiekader te plaatsen. Het kleine bolletje middenin stelt de Aarde voor, mét zijn meridianen, evenaar en pool-as. Deze laatste is een holle buis, die wijst naar het kleine rode cirkeltje op de armillairsfeer zelf. Wie er 's nachts doorheen tuurt kijkt recht op de Poolster: dat is immer het sterretje dat toevallig bijna exact in het verlengde van de Aardse rotatieas staat, en daardoor handig het Noorden aanwijst.

Een tip: aangezien België op ongeveer 51° noorderbreedte ligt, staat ook de Poolster op 51° boven de horizon, zoals op de armillairsfeer kan afgelezen worden.

De Poolster gezien doorheen de holle as van het "Aardbolletje" middenin de armillairsfeer
De Poolster gezien doorheen de holle as van het "Aardbolletje" middenin de armillairsfeer

De armillairsfeer bij nacht. Kan u de Poolster terugvinden, en het "Pannetje" van de Grote Beer?
De armillairsfeer bij nacht. Kan u de Poolster terugvinden, en het "Pannetje" van de Grote Beer?