Cursus theoretische sterrenkunde 2018


De cursus theoretische sterrenkunde richt zich tot iedereen die geboeid is door de wondere wereld waarin wij leven. Ruimteschip Aarde is ons veilig nest in een onmetelijk groot universum. Tijdens de cursus nemen we de tijd om onze eigen planeet wat nader te leren kennen, maar we maken vooral ook kennis met onze buren, d.w.z. de andere objecten in ons zonnestelsel, en de sterren die overal om ons heen aan de hemel staan te schitteren. Zo leren we rode reuzen kennen en witte dwergen, we maken kennis met hoofdreekssterren en we komen alles te weten over hoe sterren geboren worden en daarna ook aan hun einde komen. Meer weten over zwarte gaten, over donkere materie, over quasars? Inzicht krijgen in de grote structuren van het heelal? Begrijpen hoe men in verschillende golflengten telkens een ander beeld van de werkelijkheid te zien krijgt? In de theoretische cursus op MIRA komen al deze onderwerpen ruimschoots aan bod. Bovendien volgen we op de voet wat er in de loop van het jaar op gebied van sterrenkundig onderzoek allemaal gepresteerd wordt.

Hubble Ultra Deep Field
Hubble Ultra Deep Field

Alle lessen vinden plaats op woensdagavond tussen 19 en 21 uur in de grote multimediazaal van de volkssterrenwacht, en worden gegeven door medewerkers van MIRA. Aan het einde van elk lesgedeelte is er tijd voorzien om vragen te stellen. Bovendien worden de lessen veelal gegeven op data waarop ook de werkgroep waarnemen actief is, zodat de cursisten bij helder weer ook effectief door de telescoop kunnen kijken naar alle hemelobjecten die op dat welbepaalde moment boven de horizon staan.

De deelnameprijs bedraagt € 130. In die prijs is ook een uitvoerige syllabus inbegrepen. Om in te schrijven dient men het juiste bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE67-0000-7722-0787 van Volkssterrenwacht MIRA met vermelding van "Cursus theoretische sterrenkunde 2018 + naam deelnemer/deelneemster".

Er geldt een minimumleeftijd van 15 jaar en voorkennis is niet vereist.

Lesplan 2018

1. Onze plaats in het heelal 17 januari*  
2. Sterrenkunde en het begin van de moderne wetenschap (17de tot 19 de eeuw) 24 januari  
3. Een nieuw begrip van materie en energie in tijd en ruimte (20ste eeuw) 07 februari*  
4. Kosmologie 21 februari*  
5. Het heelal waarnemen 07 maart*  
6. Is ons zonnestelsel uniek? 21 maart*  
7. De Zon 18 april*  
8. De Aarde en de Maan 02 mei*  
9. De andere aardachtige planeten 16 mei*  
10. Reuzenplaneten van gas en ijs 06 juni*  
11. Ringen en manen bij de reuzenplaneten 20 juni*  
12. De kleinere objecten in het zonnestelsel 05 september*  
13. De classificatie van sterren 19 september*  
14. De evolutie van sterren 03 oktober*  
15. Het einde van sterren 17 oktober*  
16. Onze Melkweg en andere sterrenstelsels 07 november*  
17. De zoektocht naar buitenaards leven 21 november*  
18. Een blik op de sterrenhemel 05 december*  

* Op data met een * aangeduid is ook de werkgroep waarnemen actief.