Op zoek naar meteorieten


Mira

Reeds jaren beschikt Volkssterrenwacht Mira over een meteorendetectiesysteem dat werkt op basis van radiogolven. 

Sinds vrijdag 14 april is daar nu ook een FRIPON (= Fireball Recovery and InterPlanetary Observation Network) all sky-camera bijgekomen. De beelden van onze camera kunnen helpen bij de detectie van vuurbollen en de berekening van hun baan en grootte, met als bedoeling om op die manier brokstukken ervan terug te vinden om deze vervolgens te kunnen onderzoeken.


Fripon-camera bij Volkssterrenwacht Mira

Copyright afbeelding: Volkssterrenwacht MIRA

 

De studie van de interplanetaire materie zorgt voor een beter begrip over het ontstaan en de evolutie van ons zonnestelsel.  Deze materie bestaat in vele maten, gaande van stofdeeltjes tot objecten met een diameter van honderden kilometers. De grootste objecten worden routinematig bestudeerd via telescopen. De kleinste deeltjes, meestal afkomstig van kometen, worden verzameld in de stratosfeer, uit poolijs en uit inslagen op ruimtecapsules.

Vooral interessant zijn echter de tussenliggende exemplaren die de passage door de atmosfeer zonder interne chemische verandering hebben overleefd en vervolgens worden teruggevonden op het aardoppervlak. Volgens schattingen zou evenwel minder dan 1 op de 500 meteorieten die op Aarde neervallen met een massa van meer dan 100 g worden gevonden. De belangrijkste vindplaatsen zijn woestijnen en het Zuidpoolgebied, maar de meeste meteorieten worden pas honderden tot miljoenen jaren na hun val teruggevonden. Hierdoor werden zij blootgesteld aan allerhande aardse invloeden, waardoor de wetenschappelijke informatie die zij bevatten gedeeltelijk is uitgewist.

Het FRIPON-project heeft als doel om 'verse' meteorieten snel terug te vinden. Dit kan door het detecteren van hun heldere atmosferische binnenkomst via een camera- en radionetwerk, het berekenen van hun traject, en op basis daarvan niet alleen hun pre-atmosferische baan te bepalen maar ook een schatting te maken van de locatie waar ze mogelijk zijn neergekomen. Zodoende zou er binnen 24 uur na de val een zoektocht in het veld op gang kunnen worden gebracht.

Op maandagavond 17 april werd via de camera op MIRA reeds een eerste exemplaar gedetecteerd, linksonder te zien op onderstaande afbeelding. Verder ook nog te zien: Het heldere gebied linksonder is de gloed van de Zon die reeds achter de horizon zit, met net daarboven de planeet Venus. Het heldere vlekje rechtsboven is de verlichting van de Sint-Servaasbasiliek.


Eerste gedetecteerde vuurbol via de camera bij Volkssterrenwacht Mira

Copyright afbeelding: FRIPON & Volkssterrenwacht MIRA

 

Wordt ongetwijfeld vervolgd...

Auteur
Mark Van Borm