MIRA-activiteiten voorlopig opgeschort


Mira

Waarde lezer,

Gezien de aanbevelingen van de overheid in verband met het nemen van maatregelen om de verdere verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, heeft de Raad van Bestuur van Volkssterrenwacht MIRA vzw beslist om de publieksactiviteiten voor individuele bezoekers die op MIRA plaatsvinden, met name Astroclub, cursussen, MIRA op zondag, op te schorten tot en met dinsdag 31 maart 2020.

Tegen het eind van de maand komt er een update op de website van MIRA, via onze sociale media en onze nieuwsbrief, rekening houdend met de stand van zaken van dat moment.

Met dank voor uw begrip.

Namens het bestuur en het personeel,

Francis

Auteur
Francis Meeus