Twijfels over de waarnemingen van gravitatiegolven?


Sterrenkunde

Een van de gevolgen van de algemene relativiteitstheorie van Einstein is dat massieve voorwerpen, zoals bij uitstek zwarte gaten, zwaartekrachtgolven uitzenden. Deze golven vervormen de ruimtetijd, maar die vervorming is zeer zwak en bijgevolg ook moeilijk waar te nemen. Zelfs Einstein had er zijn twijfels over of men dergelijke rimpelingen in de ruimtetijd ooit zou kunnen waarnemen aangezien het gaat om vervormingen van de ruimte die niet veel groter zijn dan de diameter van een proton. Om dergelijke microscopische vervormingen waar te nemen is uiterst gevoelige meetapparatuur nodig.

Maar op 14 september 2015 lukte het toch: na veel inspanningen kon directeur David Reitze van het LIGO Laboratory wereldkundig maken dat met behulp van hun instrumenten  gravitatiegolven waren waargenomen.

De twee detectoren van LIGO, waarvan er een opgesteld staat in Hanford (Washington) en de andere in Livingston (Louisiana) hadden allebei een minieme rimpeling in de ruimtetijd waargenomen, afkomstig van de botsing van twee veraf gelegen zwarte gaten. De ontdekking van die zo geheimzinnige gravitatiegolven was een feit!

Eerder verschenen over deze belangwekkende ontdekking al twee artikels op onze website:

https://archief.mira.be/nl/node/2386.html

https://www.mira.be/artikels/een-nieuw-soort-gravitatiegolven-ontdekt

New%20Scientist%20gravitation%20waves%20doubt.jpg

Maar nu meldt de Britse wetenschapssite New Scientist dat Deense onderzoekers van het Niels Bohr-instituut ernstige twijfels hebben over de waarnemingen van het LIGO-team. Zij beweren alle resultaten van het LIGO-team aan een grondige analyse te hebben onderworpen en concluderen hieruit dat niet alle nodige voorzorgsmaatregelen getroffen werden om met grote waarschijnlijkheid te kunnen zeggen dat de gefilterde waargenomen golven wel degelijk gravitatiegolven waren.

Tot nu toe werd deze bewering van de Denen door geen enkel ander team bevestigd, maar mochten hun bezwaren correct zijn, zou dit een groot fiasco betekenen voor de wetenschappelijke gemeenschap. Er zijn intussen al wel reacties gekomen van andere wetenschappers, en die blijven – voorlopig althans – achter de bevindingen van het LIGO-team staan dat het wel degelijk gaat om de ontdekking van gravitatiegolven. Maar men wijst er meteen ook  op dat verder onderzoek zich opdringt.

Wordt dus zeker vervolgd.

Tekst: Emiel Beyens, 07/11/20108

Bron: New Scientist

Auteur
Francis Meeus