Toptechnologie van eigen bodem in een baan rond Mars: NOMAD


Op 14 maart 2016 vertrok vanaf de Russische kosmodroom Bajkonoer de Europese sonde ExoMars naar onze buurplaneet Mars. Aan boord was onder andere een geperfectioneerd meetinstrument, NOMAD, waaraan het Koninklijk Belgisch instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) een belangrijke bijdrage heeft geleverd.

NOMAD staat voor Nadir and Occultation for Mars Discovery en is een internationaal consortium onder leiding van het BIRA, waarin wetenschappers en ingenieurs uit verschillende landen, zoals Spanje, Italië, het Verengd koninkrijk en Canada, meewerken.

Het is de bedoeling van dit project om een zo volledig mogelijke inventaris te maken van de gassen die zich in de Marsatmosfeer bevinden, waarbij speciale aandacht uitgaat naar de gassen die slechts in minieme hoeveelheden aanwezig zijn, de zogenaamde sporengassen of in het Engels ‘trace gases’. Belangrijk hierbij is de zoektocht naar de eventuele aanwezigheid van methaangas (CH4) in de Marsatmosfeer. De aanwezigheid van methaan zou immers een indicatie kunnen zijn dat er op Mars ooit leven geweest is of misschien zelfs heden nog is...

 

Trace Gas Oribiter

Zes maand na de lancering kwam ExoMars in een baan rond Mars terecht. Vanaf dan kwam het erop aan om de satelliet geleidelijk in een relatief lage baan rond Mars te positioneren om zo vanaf een geschikte hoogte op een zo efficiënt mogelijke manier de metingen te kunnen uitvoeren om te bepalen welke gassen er zich in de atmosfeer van Mars bevinden en in welke hoeveelheden. De naam van de missie werd toen ook de Trace Gas Orbiter, afgekort de TGO.

 

Voorlopige balans

De voorbereidende operaties om de geschikte baan rond Mars te bereiken zijn perfect verlopen. Twee jaar na de lancering heeft de ExoMars Trace Gas Orbiter zijn geplande baan rond Mars dus bereikt. Hij draait nu om de twee uur rond de rode planeet op een hoogte van ongeveer 400 kilometer. Ook NOMAD heeft tot nu toe de ruimtevlucht en de soms belangrijke temperatuurschommelingen goed doorstaan.

Nu volgt nog een uitgebreide testperiode waarin alle instrumenten aan boord zullen uitgeprobeerd en gekalibreerd worden. Als deze fase eenmaal achter de rug is, zal de TGO aan de slag gaan en veel wetenschappelijke gegevens naar de Aarde kunnen doorsturen.

Het worden ongetwijfeld boeiende tijden om naar uit te kijken…

Je kan de activiteiten in verband met ExoMars volgen via Twitter.

 

Tekst: Emiel Beyens, 30/03/2018
Bron: Aeronomie.be/nieuws