1967-2017: Volkssterrenwacht MIRA bestaat 50 jaar!


Volkssterrenwacht MIRA viert in 2017 zijn gouden jubileum. En het mag gezegd: het waren 50 succesvolle jaren.

De eerste volkssterrenwacht in Vlaanderen

De officiële opening van de Grimbergse volkssterrenwacht had plaats op 19 september 1967.

De oorsprong ervan ligt in de abdij van Grimbergen. Eén van de monniken, pater Godfried Pieraerts, was uitermate geboeid door sterrenkunde en hij beschikte zelfs over een eigen sterrenkijker. De toenmalige weerman en populaire tv-figuur Armand Pien onderhield nauwe contacten met pater Pieraerts en wist hem ervan te overtuigen om zijn privé-sterrenkijker op het dak van het gastenhof van de abdij ook toegankelijk te maken voor het publiek. Dit was toen een volledig nieuw idee, en zo werd de sterrenwacht van Grimbergen de allereerste volkssterrenwacht in Vlaanderen. Het was een succesvol initiatief dat in de daarop volgende jaren veel navolging zou kennen.

Pater Pieraerts (links) en Armand Pien (rechts)
Pater Pieraerts (links) en Armand Pien (rechts)

In 1971 ontving pater Pieraerts voor zijn werk op het vlak van het populariseren van sterrenkunde de Simon Stevin-prijs, en sinds 2010 is er ook een asteroïde naar hem genoemd.

Heel wat te beleven op MIRA

Vandaag, 50 jaar later, is MIRA uitgegroeid tot een veelzijdig en succesvol project met tal van activiteiten, opstellingen en experimenten rond sterrenkunde, ruimtevaart en weerkunde.

We beschikken over een planetarium en een armillairsfeer om de sterrenhemel mee te verkennen, over twee telescoopkoepels, over een heliostaat om de Zon in detail te bestuderen, over een didactisch weerstation en over een radiosysteem waarmee we het hele jaar door meteoren kunnen opsporen.

De toonzaal eind jaren 1990
De toonzaal eind jaren 1990

Een nieuw stuk volkssterrenwacht opent de deuren

Door het groeiend succes van MIRA werd een uitbreiding en modernisering van de bestaande infrastructuur dringend nodig. Daarom werden in 2000 nieuwe en ruimere gebouwen in gebruik genomen, met een ruime multimediazaal waarin ook een grote interactieve sterrenkaart is opgesteld. Sindsdien is er ook een permanente tentoonstelling geopend met heel wat multimedia, maquettes en experimenten.

MIRA organiseert jaarlijks een cursus theoretische of praktische sterrenkunde, door experten worden er bijna maandelijks voordrachten gehouden, en elke laatste vrijdag van de maand houden wij onze Astroclub met Frank Deboosere.

Frank Deboosere in 1985 op MIRA
Frank Deboosere in 1985 op MIRA

Astroclub met Frank Deboosere nu
Astroclub met Frank Deboosere nu

Er is op MIRA een ruime bibliotheek, en naast boeken en dvd’s kan men er ook didactisch en tentoonstellingsmateriaal ontlenen, en zelfs ook telescopen.

Voor individuele bezoekers is MIRA elke woensdag- en zondagnamiddag geopend, groepsbezoeken kunnen na afspraak de hele week behalve op zondag.

Zonnewaarnemingen zijn steeds een unieke belevenis op MIRA
Zonnewaarnemingen zijn steeds een unieke belevenis op MIRA

Voor jongeren worden er in de vakantie speciale cursussen georganiseerd, en er is ook een eigen jeugdkern actief die maandelijks bijeenkomt.

Verwondering voor onze unieke plaats in het grote geheel

Bij alle activiteiten en projecten blijft het hoofddoel steeds hetzelfde: het grote publiek informeren over en betrekken bij de wondere wereld van sterren en planeten en onze unieke plaats in dat grote geheel. De naam MIRA verwijst naar verwondering, en dat gevoel en die passie willen wij telkens opnieuw doorgeven aan onze vele duizenden bezoekers, aan jong en oud.

Alle nodige informatie vindt men op onze website www.mira.be. Daar kan men ook intekenen op onze gratis digitale nieuwsbrief MIRA Ceti. Bovendien is MIRA ook actief via Facebook en Twitter.

Wie graag een korte historiek leest over de geschiedenis van MIRA, vindt zijn gading wellicht middels het pdf-document in bijlage, daar staan de voornaamste realisaties chronologisch opgelijst.

2017: MIRA bestaat vijftig jaar

We vieren onze verjaardag in stijl met een academische zitting en een grootse happening voor jong en oud.

Op het waarnemingsterras komt een nieuwe ruime koepel met een grote ultramoderne telescoop.

En onze permanente tentoonstelling wordt uitgebreid met een nieuwe afdeling over de zoektocht naar planeten bij andere sterren en naar buitenaards leven.

Grote Beer op onze grote interactieve sterrenkaartGrote Beer op onze grote interactieve sterrenkaart
Grote Beer boven ons waarnemingsterrasGrote Beer boven ons waarnemingsterras

Bijlages
Bijlage Size
50 jaar MIRA in notendop.pdf146.02 KB 146.02 KB