Nacht van de Duisternis


12 oktober 2024 19:00 – 23:00
Kijk-activiteit

Met de jaarlijkse Nacht van de Duisternis proberen de Vereniging Voor Sterrenkunde, de Vlaamse Volkssterrenwachten, de Bond Beter Leefmilieu en diverse natuurverenigingen de aandacht te vestigen op de immense lichthinder (en de daarmee gepaard gaande energieverkwisting) waar ons land erg onder te lijden heeft, en die het steeds moeilijker maakt om in onze contreien nog te kunnen genieten van de pracht van de sterrenhemel.

Ook onze volkssterrenwacht is vanzelfsprekend van de partij ter gelegenheid van deze Nacht van de Duisternis.

 

 

Indien de lokale overheden en andere betrokkenen voldoende gevolg geven aan onze vraag om tijdens deze nacht een serieuze inspanning te doen via het doven van al te nadrukkelijke en overvloedige verlichting in onze omgeving, zullen de gevolgen daarvan voor alle natuur- en sterrenliefhebbers merkbaar zijn.

 

Op MIRA zetten wij ons beste beentje voor om de bezoekers bij helder weer een mooie waarnemingsavond aan te bieden: planeten Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus zijn bij helder weer te bekijken alsook de maan die voor bijna drie kwart verlicht is. En daarnaast natuurlijk een boel sterren, nevels en sterrenhopen...

 

Voor de liefhebbers is er in onze multimediazaal een voorstelling over wat het sterlicht ons vertelt vanuit het duister van het heelal.

 

 


MIRA is open van 19 tot 23 uur

Toegang: 4 euro / kinderen tot 10 jaar: gratis