Nacht van de Duisternis


8 oktober 2022 19:00 – 23:00
Kijk-activiteit

Met de jaarlijkse Nacht van de Duisternis proberen de Vereniging Voor Sterrenkunde, de Vlaamse Volkssterrenwachten, de Bond Beter Leefmilieu en diverse natuurverenigingen de aandacht te vestigen op de immense lichthinder (en de daarmee gepaard gaande energieverkwisting) waar ons land erg onder te lijden heeft, en die het steeds moeilijker maakt om in onze contreien nog te kunnen genieten van de pracht van de sterrenhemel.

Ook onze volkssterrenwacht is vanzelfsprekend van de partij ter gelegenheid van deze Nacht van de Duisternis, zowel op MIRA zelf als op verplaatsing.

 

 

Indien de lokale overheden en andere betrokkenen voldoende gevolg geven aan onze vraag om tijdens deze nacht een serieuze inspanning te doen via het doven van al te nadrukkelijke en overvloedige verlichting in onze omgeving, zullen de gevolgen daarvan voor alle natuur- en sterrenliefhebbers merkbaar zijn.

Op MIRA zetten wij ons beste beentje voor om de bezoekers bij helder weer een mooie waarnemingsavond aan te bieden.

Reeds aan het begin van de avond kunnen we de planeten Jupiter en Saturnus observeren, daarnaast is ook de bijna Volle Maan blikvanger van dienst. Tegen 23h is Mars te zien in het oosten, maar deze planeet staat op dat moment slechts laag boven de horizon.

Voor de liefhebbers is er in onze multimediazaal een voorstelling over wat het sterlicht ons vertelt vanuit het duister van het heelal.

 

 

MIRADOR

 

Copyright afbeelding: Volkssterrenwacht MIRA

 


Aanvang: 19h

Toegang: 4 euro / kinderen tot 10 jaar: gratis