Nacht van de Duisternis


10 oktober 2020 19:00 – 23:59
Kijk-activiteit

Opgelet: Wegens de huidige corona-maatregelen dient u vooraf te reserveren voor deze activiteit.

Reserveren kan via dit formulier

 

Met de jaarlijkse "Nacht van de Duisternis" proberen de Vereniging Voor Sterrenkunde, de Vlaamse Volkssterrenwachten, de Bond Beter Leefmilieu en diverse natuurverenigingen de aandacht te vestigen op de immense lichthinder (en de daarmee gepaard gaande energieverkwisting) waar ons land erg onder te lijden heeft, en die het steeds moeilijker maakt om in onze contreien nog te kunnen genieten van de pracht van de sterrenhemel.

 

Ook onze volkssterrenwacht is vanzelfsprekend van de partij ter gelegenheid van deze Nacht van de Duisternis, zowel op MIRA zelf als op verplaatsing.

Grote draaibare sterrenkaart
Grote draaibare sterrenkaart

Indien de lokale overheden en andere betrokkenen voldoende gevolg geven aan onze vraag om tijdens deze nacht een serieuze inspanning te doen via het doven van al te nadrukkelijke en overvloedige verlichting in onze omgeving, zullen de gevolgen daarvan voor alle natuur- en sterrenliefhebbers merkbaar zijn.

Op MIRA zetten wij ons beste beentje voor om de bezoekers bij helder weer een mooie waarnemingsavond aan te bieden. Aan het begin van de avond kunnen we de Op MIRA zetten wij ons beste beentje voor om de bezoekers bij helder weer een mooie waarnemingsavond aan te bieden. Aan het begin van de avond kunnen we de planeten Jupiter en Saturnus observeren, daarna verschijnt ook de planeet Mars en staat er een prachtige zomer- en herfststerrenhemel te wachten.

Voor de liefhebbers is er in onze multimediazaal een voorstelling over wat het sterlicht ons vertelt vanuit het duister van het heelal.

 


Aanvang: 19h
Toegang: 4 euro / kinderen tot 10 jaar: gratis