Arjen van der Wel: Een beter begrip van sterrenstelsels


29 maart 2019 20:00 – 23:00
Lezing

20 jaar geleden werd de inhoud van het universum in globale zin gemeten: 5% gewone materie (meest protonen), 25% donkere materie; 70% donkere energie. Deze getallen leggen vast hoe structuur ontstaat in een universum dat in het begin, vlak na de oerknal, bijna homogeen was: kleine variaties in dichtheid leidden na enkele honderden miljoenen jaren tot het ontstaan van de eerste sterren en sterrenstelsels.

In deze lezing zullen we de lange weg nagaan van de eerste sterren naar de volwassen sterrenstelsels, zoals de Melkweg, die we in het hedendaagse heelal zien. De volgende vragen komen aan bod: Wanneer werden de meeste sterren gevormd en in welk soort sterrenstelsels? Hoe verklaren we hun variatie aan vormen en groottes? Waarom zijn sommigen gebieden van het heelal vrijwel leeg, en andere dicht bevolkt met sterrenstelsels?

We zullen deze vragen beantwoorden aan de hand van waarnemingen met de Hubble telescoop en grote telescopen zoals de Very Large Telescope in Chili. Stervorming in het vroege heelal, `mergers' (het samensmelten van stelsels), superzware zwarte gaten, dwerg- en reuzenstelsels zijn onderwerpen die aan bod zullen komen.

Prof. Arjen van der Wel is als hoogleraar Fysica en Sterrenkunde verbonden aan de Universiteit Gent. Daarvoor was hij als onderzoeker werkzaam in de Verenigde Staten en Duitsland.


Deuren open vanaf: 19h00
Aanvang Lezing: 20h00
Toegang: 6 euro / kinderen tot 10 jaar: 3 euro
Wie lid is van MIRA kan gratis deelnemen of aan de helft van de prijs.