Danjon-schaal voor de bepaling van de donkerte van een maansverduistering


0: Zeer duistere eclips. De maan is nauwelijks zichtbaar tijdens het maximum.
1: Duistere, grijze of bruinachtige eclips. De details op het maanoppervlak zijn nauwelijks te onderscheiden.
2: Donkerrode of rossige eclips. Het centrum van de totaliteit is meestal zeer duister, de buitenste regionen zijn redelijk helder.
3: Baksteenrode elips. De schaduw wordt meestal afgelijnd door een gijze of gele zone.
4: Koperrode of oranjekleurige eclips. Zeer helder. De buitenste regionen zijn zeer helder en meestal blauwachtig.

NIet alleen de donkerte van een eclips kan sterk variëren, maar ook de kleur. Van dof bruin tot helder baksteenrood
Niet alleen de donkerte van een eclips kan sterk variëren, maar ook de kleur: Van dof bruin tot helder baksteenrood.