Vaste Medewerkers

Volkssterrenwacht Mira vzw wordt ondersteund door drie vast in dienst zijnde medewerkers, die instaan voor de dagelijkse werking van de vzw. Zij zorgen zowel voor het administratieve werk als voor onderhoud, creatieve activiteiten, rondleidingen en permanentie tijdens de openingsuren van de sterrenwacht.

Francis Meeus

Francis is actief op Mira sinds september 1999 en staat o.a. in voor de afhandeling van allerhande administratieve dossiers en het opvolgen en verwerken van de dagelijkse financiële verrichtingen in nauwe samenwerking met de penningmeester van de vereniging. Hij is voorts verantwoordelijk voor de jeugdactiviteiten, coördineert de zonnewaarnemingen, zorgt mee voor een goedgevulde activiteitenkalender en probeert om de drie maanden de lezers van het ledentijdschrift MIRA Ceti te vergasten op een boeiend interview met iemand die interessant werk verricht binnen de wereld van de professionele of amateursterrenkunde.

Philippe Mollet

Philippe is actief op MIRA sinds februari 1992, eerst anderhalf jaar burgerdienst en sindsdien voltijds in vast dienstverband. Philippe staat in voor de perscontacten, het tijdschrift MIRA Ceti, de praktische cursus, maar ook het dagelijkse onderhoud van het computerpark en de andere toestellen. Zit liever achter een telescoop dan achter een bureau, maar krijgt daar helaas steeds minder de kans toe...

Hét aanspreekpunt voor al uw praktische vragen:
astrofotografie, aankoop of bouw van een telescoop, waarnemingen,...
Organiseert ook – samen met een paar enthousiaste vrijwilligers – de jaarlijkse waarnemingsweek in de Provence, en op tijd en stond andere expedities.

Geert Borremans

Geert is halftijds actief op Mira sinds augustus 2012. Hij ondersteunt de dagelijkse werking en geeft mee rondleidingen. Geert werkt aan de public relations en de promotie van Volkssterrenwacht Mira. Hij is geïnteresseerd in Ruimtevaart en heeft eindelijk de tijd om zich hiermee bezig te houden.


Nog 11 dagen te gaan tot de volgende mercuriusovergang, 9 mei 2016