Werkgroepen Mira

De samenwerking in Volkssterrenwacht Mira is georganiseerd in een aantal werkgroepen, die zich op een specifiek deelgebied van de activiteiten binnen de sterrenwacht richten. Elke werkgroep staat open voor deelname door ieder lid van de sterrenwacht.

De Werkgroepen

Bibliotheek

Werkgroepleiders : Geertrui Cornelis en Ton Smits

Houdt zich bezig met alles wat verband houdt met de bibliotheek op Mira, het bemannen van die bibliotheek tijdens de openingsuren, de inventaris van beschikbare werken, de aankoop van nieuwe werken,...

Informatica

Werkgroepleiders : Bart Declercq en Philippe Mollet

Beheert alles wat met IT te maken heeft op de sterrenwacht, de computer- en netwerkinfrastructuur en de website

Instrumenten

Werkgroepleiders: François Thys en Phillippe Mollet

Zorgt voor het mechanische onderhoud van de instrumenten en het didactisch materiaal, projecten rond nieuwe toestellen worden meestal langs deze werkgroep onderzocht en gelanceerd.

Jeugd

Werkgroepleiders: Claire Vanherle en Christophe Bogaert

Dit is eigenlijk een duale werkgroep, langs de ene kant staan Christophe en enkele andere jongeren in voor een aktieve jeugdgroep op Mira, daarnaast worden ook jaarlijks jeugdcursussen georganiseerd waarmee we jongeren kennis leren maken met sterrenkunde en natuurlijk ook enthousiaste nieuwe medewerkers trachten aan te trekken.

Rondleidingen

Werkgroepleider : Francis Meeus

Deze werkgroep helpt de vaste medewerkers in de coördinatie en het uitvoeren van de rondleidingen op Mira. Ze tracht nieuwe vrijwillige medewerkers wegwijs te maken over het verloop van rondleidingen en het gebruik van het didactisch materiaal.

Waarnemingen

Werkgroepleiders: Bart Declercq, Koen Decoster en Wim Stemgée
Wellicht de meest "sterrenkundige" werkgroep, komt samen iedere eerste en derde woensdagavond van de maand, om 20u. Naast het gemoedelijk onderling uitwisselen van ervaringen en waarnemingen, worden maandelijks voordrachten georganiseerd, telkens over een thema verbonden aan het waarnemen, vaak met externe sprekers. Leden van deze werkgroep zorgen ook voor de jaarlijkse poetsbeurt van de instrumenten en het waarnemingsterras.