Al eens gedacht om naar Mars te gaan?

Het is wellicht een droom die misschien voor de jongeren onder ons ooit realiteit wordt. Voor de meesten onder ons zal het helaas wel bij een droom blijven. Of…misschien toch niet volledig?

Zo alles naar wens verloopt stuurt de NASA met een Atlasraket in 2011 het Mars Science Laboratory naar onze rode buurplaneet. Deze robot zal er normaal gesproken in maart 2012 met een parachute landen. Het Mars Science Laboratory zal over een autonomie beschikken om er minstens gedurende één Marsjaar (687 dagen) te functioneren. Het toestel zal er zich met een snelheid van ongeveer 90 meter per uur verplaatsen en obstakels kunnen nemen die tot 75 cm hoog zijn.

Het is de bedoeling om met deze robot Mars aan een grondig onderzoek te onderwerpen en ondermeer ook na te gaan of er op de planeet nog sporen van leven te vinden zijn. Men zal er uiteraard ook kennis trachten op te doen voor eventuele toekomstige bemande reizen naar Mars.

Wens je dat het Mars Science Laboratory ook jouw naam meeneemt naar Mars? Vrij eenvoudig: je raadpleegt de webstek van het Mars Science Laboratory, daar staat netjes uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat. Op 10 juni hadden er reeds méér dan 170.000 personen hun naam opgegeven. Van die 170.000 waren er iets meer dan 50.000 Amerikanen; 35.000 waren Brazilianen en 13.000 Canadezen. Het zijn de drie naties die veruit het best vertegenwoordigd zijn. Dichter bij ons hadden er in Nederland reeds méér dan 5.000 personen gereageerd. In België waren dat er net iets meer dan 600. Met jouw inbreng en die van je familie, vrienden en kennissen zal die statistiek er binnenkort wellicht helemaal anders uitzien...

Bron: Mars Science Laboratory

Tekst: Emiel Beyens