Frank De Winne opnieuw de ruimte in

Als alles volgens plan verloopt wordt ESA-astronout Frank De Winne samen met de Canadese astronout Robert Thirsk en de Russische kosmonaut Roman Romanenko op woensdag 27 mei om 12.34 uur (onze tijd) vanaf de Baikonoer Kosmodroom in Kazachtstan met een Russische Soyuz-raket (vlucht 19S - Soyuz TMA-15) gelanceerd op weg naar het internationale ruimtestation ISS. Voor onze landgenoot begint dan een avontuur van maar liefst zes maanden in de ruimte, en deze missie krijgt als naam OasISS. Het is trouwens zijn tweede ruimtereis, na de succesvolle twaalf dagen durende missie Odissea in 2002.

Van drie naar zes permanente bemanningsleden

Het is een belangrijke ruimtemissie: wanneer Frank en zijn twee collega's daar aankomen zal ISS voor het eerst een bemanning tellen van zes personen. Op een kleine vierhonderd kilometer boven het aardoppervlak zal ongetwijfeld een hartelijke begroeting plaatsvinden tussen De Winne, Thirsk en Romanenko die aankomen en de Amerikaan Michael Barratt, de Japanner Koichi Wakata en de Rus Gennady Padalka die al sinds maart 2009 het ISS bewonen.

Tot voor kort was het onmogelijk om op een veilige en comfortabele manier meer dan drie bemanningsleden permanent aan boord van het ISS te huisvesten, maar sinds kort geleden een aantal nieuwe voorzieningen werden geïnstalleerd is het voortaan mogelijk om met zes mensen aan boord te functioneren. Naast het noodzakelijke onderhoudswerk wat bijna een fulltime bezigheid is voor een driekoppige bemanning zal er met zes ruimtevaarders aan boord eindelijk voldoende tijd zijn om wetenschappelijk en technologisch onderzoek te verrichten in de bijzondere omstandigheden van microzwaartekracht aan boord van het ruimtestation in een baan rond de Aarde.

Gezagvoerder Frank De Winne

Met Frank De Winne zal ook voor het eerst een Europese astronaut gezagvoerder zijn aan boord van het ISS. De eerste vier maanden zal Frank doorbrengen als vluchtingenieur, dit als lid van de permanente Expeditie 20-bemanning. Wanneer in de maand oktober drie van de zes bemanningsleden worden vervangen, zal De Winne het commando aan boord overnemen van Gennady Padalka en tot zijn terugkeer naar de Aarde in november fungeren als commandant van Expeditie 21.

Wat staat er allemaal op het programma?

De belangrijkste doelstellingen van de OasISS-missie zijn het verrichten van een goed uitgebouwd programma met uiteenlopende experimenten en het realiseren van educatieve activiteiten en het promoten van het ruimtevaart- en wetenschappelijk programma van ESA en van de verschillende lidstaten.

Nu het Europese ruimtelaboratorium Columbus sinds februari 2008 deel uitmaakt van het internationale ruimtestation zijn de mogelijkheden om wetenschappelijke experimenten en technologische demonstraties uit te voeren enorm toegenomen. Een belangrijk deel van de taken van onze landgenoot Frank De Winne in de ruimte zal bestaan uit het verrichten van dergelijke experimenten die speciaal door allerlei wetenschappelijke instituten uit heel Europa zijn opgezet om in de uitzonderlijke omstandigheden aan boord van ISS gedaan te worden. Het gaat over onderzoek op het vlak van biologie, menselijke fysiologie, stralingsleer, exobiologie, vloeistoffenfysica en materiaalkunde.

En omdat ESA doordrongen is van het belang van goede public relations en het betrekken van het grote publiek en in het bijzonder jongeren bij dit grootse ruimteavontuur zal Frank De Winne een deel van zijn tijd besteden aan contacten met de planeet Aarde, dit onder de vorm van educatieve activiteiten, het leggen van radiocontact met jongeren, het geven van een aantal lessen vanuit de ruimte en het promoten van een aantal projecten rond water als goodwill ambassadeur voor UNICEF.

Nog enkele leuke weetjes

Tijdens zijn eerste ruimtevlucht in het najaar van 2002 was Frank De Winne (°1961) bijna zeven jaar jonger. Als ESA-astronaut beschikt hij uiteraard nog steeds over een uitstekende conditie, maar toch zal het vorderen der leeftijd tijdens deze twee ruimtevlucht merkbaar zijn: op zich is het helemaal geen probleem, maar wie de activiteiten aan boord van ISS volgt via het journaal of op het internet zal Frank af en toe bezig zien met een bril op zijn neus. Met het ouder worden vermindert nu eenmaal het zicht, en daar kunnen zelfs supergetrainde astronauten niet aan ontkomen. Het is trouwens geen echte primeur, er zijn immers al eerder ruimtevaarders geweest met bril. Om te vermijden dat Franks bril van de microzwaartekracht gebruik zou maken om zich achter hoek of kant te verstoppen zal hij met een elastiekje aan zijn hoofd worden vastgemaakt.

Wil je graag zelf de komende maanden in het oog houden of het ISS bij ons overgevlogen komt (misschien om even naar astronout Frank te wuiven ;-), dit op momenten dat het ruimtestation duidelijk zichtbaar is aan de ochtendlijke of avondlijke hemel, dan moet je zeker af en toe een kijkje nemen op de webstek Heavens Above. Je kan voor elke plek op Aarde te weten komen wat er boven je hoofd allemaal te zien is: heldere kometen of planetoïden, gegevens over de zichtbaarheid en plaats aan de hemel van Zon, Maan of planeten, alsook veel nuttige informatie over satellieten, met in het bijzonder het ISS.

De naam van de missie "OasISS" is bedacht door een jonge Vlaming, Jan Puylaert, en is een samenvoeging van de woorden "oase" en "ISS". De ESA had in september 2008 een wedstrijd uitgeschreven om een originele naam te bedenken voor dit project, en uit meer dan 500 voorstellen werd "OasISS" als beste gekozen. Over de achterliggende ideeën gaande van een oase voor menselijk verblijf in de onherbergzame ruimte tot de inzet van Frank De Winne als UNICEF-ambassadeur in de strijd om wereldwijd kinderen te kunnen voorzien van drinkbaar water vind je meer via deze link.

En tijdens zijn verblijf in de ruimte heeft Frank De Winne ook op vestimentair vlak nog een aangename verplichting: de negenjarige Iman Bouwens ontwierp voor hem immers een origineel T-shirt waaraan een mooi verhaal vastzit.

Voor up-to-date informatie over de lancering van Soyuz TMA-15 kan je op de steeds goed geïnformeerde webstek van Spaceflight Now terecht

Ter gelegenheid van de ruimtevlucht van Frank De Winne zal er op MIRA een tijdelijke tentoonstelling opgesteld staan over het ISS en de OasISS-ruimtemissie, en zal via onze website doorgegeven worden wanneer het internationale ruimtestation aan de avondlijke hemel te zien zal zijn.

Bron:

ESA OasIIS Mission

Aanvullende informatie:

NASA Inernational Space Station Mission
ISS Live