Correctie artikel over R Corona Borealis in ons tijdschrift

De aandachtige lezers van het driemaandelijkse tijdschrift van de Volkssterrenwacht (heel toepasselijk "MIRA Ceti" genaamd, naar de ster MIRA in de Walvis) zullen gemerkt hebben dat er een kemel van formaat geslopen is in het april-juni-nummer.

Bij de vaste rubriek "Veranderlijke ster van de maand" (door Hubert Hautecler) op pagina's 36 en 37 heeft het "copy-and-paste"-duiveltje hard toegeslagen. De figuren en kaartjes waren wel correct (over de ster R Corona Borealis), maar de tekst zelf is blijkbaar dezelfde als in het vorige nummer (en dus over de ster Z Ursa Majoris).
In de drukte van de voorbije weken ("100 uren van de sterrenkunde", jongerenstage, diverse waarnemingsavonden,...) is dit blijkbaar door de mazen van het net geglipt, waarvoor onze excuses.

De juiste versie zal in het volgende nummer wel degelijk verschijnen, maar ondertussen kan u het hier al lezen in de vorm van een PDF-document (daarvoor moet dan wel de PDF-reader geïnstalleerd zijn op uw PC.

Het helderheidsverloop van R Crb, op basis van de waarnemingen van de waarnemingen door de werkgroep variabelen van de VVS (Vereniging Voor Sterrenkunde)Het helderheidsverloop van R Crb, op basis van de waarnemingen van de waarnemingen door de werkgroep variabelen van de VVS (Vereniging Voor Sterrenkunde)