Twee satellieten gebotst

Dinsdagavond (10 februari, 16h55 GMT) zijn er -hoog boven Siberië- twee kunstmanen catastrofaal met elkaar gebotst.
Het ging om één Iridium-communicatiesatelliet, en een oude Russische Kosmos.

De Iridiums (het ging om nummer 33) vormen een wereldomspannend netwerk, bedoeld voor satelliettelefonie. Gelukkig zijn er een paar "reservesatellieten", zodat het verlies van nummer 33 geen gevolgen schijnt te hebben voor de werking van het netwerk.

Ook de Russische Kosmos (nummer 2251 meer bepaald) was een communicatiesatelliet, gelanceerd in 1993 maar al minstens 10 jaar niet meer operationeel.

Beide toestellen vlogen op de niet-ongebruikelijke hoogte van 780 kilometer. Bij de botsing werden beide toestellen grondig vernield, waarbij er grote hoeveelheden "ruimteschroot" ontstonden (op het ogenblik van dit schrijven werden er al meer dan 500 brokstukken gedetecteerd). Gezien de baan waarop de botsing gebeurde zullen deze fragmenten wellicht geen gevaar opleveren voor het bemande ruimtestation ISS (dat vliegt slechts half zo hoog, circa 370 km boven het aardoppervlak). Maar wel zijn er heel wat andere, onbemande, satellieten die in een vergelijkbare baan vliegen (communicatiesatellieten maar ook wetenschappelijke sondes), voor wie deze brokstukken dus wel een reëel gevaar kunnen opleveren.

Het is de eerste keer dat twee satellieten zo catastrofaal met elkaar botsen. In het verleden zijn er wel al kleinere botsingen geweest:
- tussen het voormalige Russische ruimtestation MIR en bevoorradingsmodules, ten gevolge van een stuurfout bij het aankoppelen
- tussen satellieten en kleinere fragmenten ruimteschroot (o.a. een schilfer metaalverf die een centimeterdiep gat sloeg in één van de vensters van een Space Shuttle)

Los van de eventuele gevaren die al dit schroot oplevert voor de andere kunstmanen in vergelijkbare banen, stelt zich nu ook de vraag van de verantwoordelijkheid (of anders gezegd: "wie gaat dit betalen"?). De Iridiums zijn een commercieel systeem, dus de firma zal waarschijnlijk graag zijn schade zien vergoed worden. Verzekeringen of de Russische staat?

Meer actuele info bij SpaceFlightNow, of bij Spaceweather.