Discovery brengt Kibo en toiletpomp naar het ISS

Afgelopen zaterdagavond om 23:02 uur is Space Shuttle Discovery nogmaals vertrokken naar het ISS om een belangrijk onderdeel af te leveren.
Het betreft de hoofdmodule van het Japanse ruimtelab Kibo (wat "hoop" betekent). Het is de grootste bewoonbare module van het ISS en omvat ook een robotarm en een luchtsluis, die zullen gebruikt worden om experimenten te behandelen op het nog te lanceren buitenplatform. (zie foto)
foto: NASAfoto: NASA

Na het aanhechten van Kibo aan het ISS zal ook de kleine voorraadmodule, die nu een voorlopig plaatsje bovenop de koppelmodule "Harmony" heeft, naar zijn definitieve plaats bovenop Kibo overgebracht worden. In totaal zullen 3 ruimtewandelingen uitgevoerd worden om Kibo in gebruik te stellen.

De lancering verliep zo goed als vlekkeloos, zij het dat er toch wel wat schade vastgesteld is aan het lanceerplatform. Meer bepaald de "vuurput"' waar de vlammen van de vaste-brandstof raketten uit komen. Enkele platen van de betonnen bekleding zijn zichtbaar beschadigd en honderden steenbrokken werden bij de lancering in de omgeving verspreid. Deze meer dan 40 jaar oude constructie dateert van het Apollo tijdperk en heeft intussen al tientallen lanceringen moeten doorstaan. Er wordt niet verwacht dat deze beschadiging vertraging voor komende vluchten zal opleveren.

De voorlopige inspectie van het hitteschild leverde geen problemen op maar de volledige controle zal moeten wachten tot na de koppeling. De lange uitbreiding van de robotarm, die hiervoor nodig is, is bij de vorige vlucht namelijk bij het ISS achtergebleven. Dit was nodig omdat Kibo anders niet in het laadruim paste. Het ontwerp dateert namelijk al van voor de "return to flight" maatregelen na de Columbia ramp, waar de controle-arm het gevolg van is.

Last but not least heeft Discovery ook nog onderdelen mee voor een karweitje in de Russische woonmodule waar de astronauten ongetwijfeld erg tegenop zien: De laatste maanden werkt het toilet niet goed meer, en dat kan natuurlijk voor problemen zorgen. Er is een nieuwe afzuigpomp mee waarmee de "doorspoeling" hopelijk in orde kan gebracht worden. Er zijn wel chemische noodtoiletten aan boord maar die gebruikt men liever niet. Er komt daar namelijk nogal wat handwerk aan te pas...