Ring ontdekt rond een maan van de planeet Saturnus

De NASA heeft aangekondigd dat de Cassini ruimtesonde, die sinds juli 2004 rondwaart in een baan rond de planeet Saturnus heeft zeer sterke aanwijzingen gevonden dat de maan Rhea, één van de grotere manen van de geringde planeet, zelf ook over een ring beschikt. Het is de eerste keer dat men zo'n ring ontdekt rond een maan, tot nu toe waren enkel ringen gekend rond de vier reuzenplaneten Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus.
Rhea is de op één na grootste maan van Saturnus, met een diameter van ongeveer 1500 kilometer. De aanwijzingen voor de aanwezigheid van de ring komen uit de analyse van gegevens van verscheidene instrumenten aan boord van de Cassini-sonde, die tijdens een scheervlucht langs de maan in november 2005 stofdeeltjes detecteerde in de buurt van de maan. Dit was niet onverwacht, maar uit de symmetrische verdeling van de stofdeeltjes tijdens de scheervlucht kon worden afgeleid dat deze stofdeeltjes zich in een ringvormige structuur rond Rhea bevinden. De ring zou meerdere duizenden kilometer breed zijn en bestaan uit brokjes variërend in grootte van zandkorrels tot flinke rotsblokken. Daarbuiten zou zich nog een stofwolk bevinden die zich verheft tot een hoogte van meer dan 8 keer de straal van de maan.

Berekeningen hebben aangetoond dat het mogelijk is voor een dergelijke ring om gedurende langere tijd stabiel rond de maan te kunnen bestaan. De ring zou mogelijk ontstaan zijn bij een inslag van een komeet of planetoïde met de maan zelf. Het gas dat daarbij ook ontstaan zou zijn, is reeds lang weggeblazen, maar de grotere korrels en rotsblokken zijn in een ring rond de maan blijven draaien.

Er werden reeds waarnemingen uitgevoerd om te trachten de ring fotografisch vast te leggen, toen Rhea zich vanuit het gezichtspunt van Cassini dicht bij de zon bevond, echter tot nu toe zonder succes. Er zijn nog verdere observaties gepland om te proberen alsnog de grotere ringdeeltjes fotografisch te detecteren.

Bron: NASA