Eerste opname lichtende nachtwolken door nieuwe NASA-satelliet

De recent gelanceerde satelliet AIM heeft de eerste beelden teruggezonden van het lichtende nachtwolken fenomeen vanuit de ruimte. Deze wolkenformaties zijn vaker en vaker te zien en de NASA lanceerde deze satelliet met de expliciete bedoeling om dit fenomeen te bestuderen en te trachten de oorzaak ervan te achterhalen.

Lichtende nachtwolken zijn wolken die ontstaan op een veel grotere hoogte dan normale wolken, op meer dan 80 kilometer boven het aardoppervlak. Ze zijn zeer ijl en zijn enkel zichtbaar na zonsondergang, door hun enorme hoogte blijven zij door de zon beschenen worden op een tijdstip dat het op het oppervlak en net daarboven reeds donker is. In België zijn ze enkel te zien in de enkele weken rond de zomerzonnewende op 21 juli, omdat de zon dan minder diep onder de horizon wegzinkt en de hogere luchtlagen wel verlicht blijven.

Lichtende nachtwolken werden voor het eerst gezien in 1885, kort na de uitbarsting van de Krakatoa-vulkaan. De laatste tientallen jaren zijn ze echter vaker en vaker te zien en wordt onderzocht of er een verband is tussen hun verschijning en veranderingen van het klimaat.

De AIM-satelliet is de eerste satelliet die gelanceerd werd om de "Polaire Mesosphere wolken" grondig te bestuderen en zal onder andere nagaan of er een verband te vinden is tussen het zichtbaar zijn van deze wolken en het neerdalen van kosmische stofdeeltjes op de planeet. Ook zal de precieze chemische en fysische samenstelling van de wolken onderzocht worden.

bron: NASA persbericht

Lichtende nachtwolken 15 juni 2007Lichtende nachtwolken 15 juni 2007