Hertzsprung-Russell-diagram

Hertzsprung-Russell-diagram

Het Hertzsprung-Russell-diagram is het fundamentele werkinstrument om sterren te classificeren en te begrijpen in welke evolutiefase ze zich bevinden. In het diagram wordt de helderheid van de sterren uitgezet ten opzichte van hun oppervlaktetemperatuur.