Lezing Tony Dethier: Zoektocht naar onze plaats in het universum

22/10/2016 - 15:00
22/10/2016 - 17:30

We leven in een zeer interessante tijd, niet alleen op het gebied van het sterrenkundig onderzoek. De ene opzienbarende ontdekking volgt na de andere. Misschien is het daarom goed even stil te staan bij de vraag: "Hoe is de zoektocht naar onze plaats in dit schitterende universum verlopen?"

We vertrekken enkele duizenden jaren geleden om, via buitengewone mensen, tot ons huidig inzicht te komen. Isaac Newton verklaarde in alle (gemeende) bescheidenheid: "If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants." Newton is zelf één van de grootste 'monumenten' in het wetenschappelijk denken, maar hij was zich wel bewust van het feit dat zijn inzichten er kwamen door het vele werk dat reeds voor hem gepresteerd werd. De sterrenkunde van de Oude Grieken had zeker serieuze manco's, maar er werd een basis gelegd die via Copernicus, Galilei, Kepler, Newton, Huygens en ettelijke andere astronomen en wetenschappers leidde tot de Wetenschappelijke Revolutie in de zeventiende en de Verlichting in de achttiende eeuw.

Het was evenwel pas in de twintigste eeuw dat twee totaal nieuwe theorieën, de relativiteitstheorie en de kwantummechanica, de wetenschap en zeker ook de sterrenkunde zouden brengen tot het ongekend hoge niveau van vandaag.

Tony Dethier is leraar fysica en scheikunde op rust, maar vooral een autoriteit in de kringen van de amateursterrenkunde in Vlaanderen. Tony zat jarenlang in het bestuur van de Vereniging Voor Sterrenkunde (hij was voorzitter van 1974 tot 1982), en is nog steeds verbonden aan de VVS-kring Vendelinus uit Genk. En we mogen zeker de talrijke bijdragen van zijn hand in Heelal en Zenit niet vergeten alsook een aantal boeken en publicaties.

Aanvang: 15 uur
Toegang: 3 euro
Wie lid van MIRA is, kan gratis deelnemen of aan de helft van de prijs.