Lezing Steven Goderis "De zoektocht naar meteorieten op Antarctica"

20/09/2014 - 15:00
20/09/2014 - 17:00

Meteorieten zijn stenen die vanuit de ruimte op Aarde neervallen. Het zijn piepkleine, kleine of grotere brokstukken die ons veel kunnen leren over de woelige geschiedenis van ons zonnestelsel en het zeker ook mogelijk maken om inzicht te krijgen in de samenstelling en toestand van de oermaterie waaruit de Zon, de planeten en de rest van de objecten in ons zonnestelsel zijn ontstaan.

Een jonge onderzoeker die op het vlak van meteorietenonderzoek prachtig werk realiseert is Steven Goderis, hij komt op zaterdag 20 september om 15 u een lezing houden over zijn onderzoek. Daarbij zal ook veel aandacht worden besteed aan de zoektocht van meteorieten op Antarctica, een continent dat om verschillende redenen een interessante locatie is om dit soort werk te verrichten.

Basis Prinses ElisabethBasis Prinses Elisabeth

De spreker is immers niet alleen zeer bedreven in heel gespecialiseerd onderzoek in het labo, maar ook te velde. Zo was hij al actief op verschillende sites in Europa, Afrika, Amerika en Antarctica. Hij heeft ook onderzoek verricht naar de beroemde KT-grens die de abrupte overgang markeert tussen twee geologische tijdperken, het Krijt en het Tertiair. Dit gebeuren zou een gevolg zijn van de inslag van een reuzenmeteoriet zo’n 65 miljoen jaar geleden die verantwoordelijk zou zijn voor het uitsterven van de dinosauriërs.

Via deze video’s van Steven Goderis kan je al kennismaken met de zoektocht naar meteorieten op de Zuidpool.

Steven Goderis is als doctor in de aardwetenschappen verbonden aan o.a. de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Gent en de universiteit van Houston. Hij is momenteel ook als postdoctoraal onderzoeker betrokken bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Vlaamse overheid.

Toegang: € 3,00