Meer centjes voor de volkssterrenwachten... Overheid verhoogt onze subsidies!

Al jaren is iedereen het er over eens dat de volkssterrenwachten goed werk leveren: onze bezoekers, de subsidiërende overheid, en zelfs een extern expertisebureau dat ons (op vraag van die overheid) enkele jaren geleden grondig evalueerde. En zeker gezien het steeds toenemende belang van wetenschap en techniek, en de noodzaak om de jeugd aan te zetten tot studies in de richtingen, vormen wij één van de meest efficiënte middelen daartoe!
Op MIRA bijvoorbeeld zijn er 2,5 vaste (lees "betaalde") medewerkers in dienst, maar zijn er vooral vele tientallen even enthousiaste maar onbezoldigde vrijwilligers aan de slag...

Foto: Guido Gubbels (Cosmodrome)Foto: Guido Gubbels (Cosmodrome)

Vanzelfsprekend zijn de financiële middelen heden ten dage overal beperkt, maar vorige woensdag (21 mei) ondertekenden we bij onze Genkse collega's (de Cosmodrome) het vernieuwde convenant met de Vlaamse regering (vertegenwoordigd door minister van Innovatie Ingrid Lieten). In ruil voor nog meer activiteiten van onzentwege, krijgen de 6 Vlaamse Volkssterrenwachten er elk 25.000 euro per jaar extra.
Daardoor zullen we u in de toekomst nog beter van dienst kunnen zijn!
Waarvoor dank dus...

Foto: Guido Gubbels (Cosmodrome)Foto: Guido Gubbels (Cosmodrome)