Vrijdagnacht meteoren waarnemen (de Quadrantiden)!

De eerste astronomische afspraak van het jaar zou wel eens één van de betere kunnen zijn... als het weer meezit althans!
Omstreeks 3-4 januari zijn steevast de Quadrantiden te zien (vaak ook de Boötiden geheten), na Perseïden (augustus) en Geminiden (midden december) de derde van de drie grote jaarlijkse meteoorzwermen.

Geminiden 2009, Ph. MolletGeminiden 2009, Ph. Mollet

Dit jaar verwacht men het maximum op vrijdagavond 3 januari, helaas staat de "radiant" (het vluchtpunt waar al die meteoren schijnen vandaan te komen) dan laag aan onze Belgische hemel waardoor zowat de helft van de potentiële meteoren onder onze horizon zal blijven. Naar de ochtend toe wordt die situatie héél wat beter, maar helaas zal de algemene activiteit dan al een pak minder geworden zijn.
Anderzijds (en dat zal één en ander ruim compenseren) gebeurt dit alles wel bij een smal maansikkeltje, dus de waarnemers zullen helemaal geen last hebben van storend maanlicht (wat dit jaar helaas wel het geval zal zijn voor die 2 andere grote zwermen).
Aan u dus de keus: vroeg op de avond waarnemen, of eerder 's anderendaags 's morgens... Onder goede omstandigheden (helder, ver van alle lichthinder) moet u toch enkele tientallen meteoren per uur zien!

Het principe van de radiant van een meteoorzwerm (hier voor de Geminiden)Het principe van de radiant van een meteoorzwerm (hier voor de Geminiden)