Geen Telescoop in Brussel zonder MIRA

Het nieuwe schooljaar is afgelopen maandagochtend weer vlotjes van start gegaan, overal te lande stroomden enthousiaste kinderen, leerkrachten en omkaderend personeel naar de vele schoolgebouwen die onze contreien rijk zijn.

Maar er is ook voortdurend nood aan nieuwe infrastructuur om alle kinderen op een comfortabele manier te kunnen onderwijzen. En zo ging op maandag 2 september ook in de Brusselse gemeente Laken een nieuw schooltje van start, een schooltje voor kleuters en kinderen van het eerste en tweede leerjaar en met een voor ons wel heel bijzondere naam: Basisschool De Telescoop...

Ter gelegenheid van de officiële opening kwam niet alleen Vlaams minister van onderwijs Pascal Smet langs, maar ook Volkssterrenwacht MIRA was present met.. inderdaad, een telescoop, of beter nog enkele telescopen. Gezien het mooie weer maakten we van de gelegenheid gebruik om zonnewaarnemingen te doen met jong en oud.