Rotatie van Venus vertraagt

Met de Europese ruimtesonde Venus Express is ontdekt dat de planeet Venus een beetje trager rond haar as draait dan vroeger is gemeten. Begin jaren '90 werd de rotatietijd van Venus bepaald met de ruimtesonde Magellan. Deze bedroeg toen 243 (aardse) dagen, 26 minuten en 38 seconden.
Venus Express maakt gebruik van het infraroodinstrument VIRTIS (Visible and Infrared Thermal Imaging Spectrometer) om door de dikke wolken van de planeet te kunnen kijken. Bij het bestuderen van oppervlaktedetails stelde men vast dat deze achterliepen op de voorspelde positie. Daaruit blijkt dat de de venusdag de afgelopen 16 jaar gemiddeld 6,5 minuut langer heeft geduurd, wat in overeenstemming is met recente radarwaarnemingen vanop Aarde.
De nieuwe metingen zijn belangrijk om uit te maken of Venus een vaste dan wel een vloeibare kern zou hebben. Bij een planeet met een vaste kern is de rotatie minder gevoelig aan externe krachten, zoals de wrijving die wordt opgewekt door de dichte atmosfeer van Venus. Volgens planetologen zou de afremming van Venus' rotatie in verband kunnen staan met variaties op langere termijn in het weer op de planeet, maar het kan ook zijn dat de zwaartekracht van onze Aarde de rotatie van Venus beïnvloedt.