Onderdelen UARS-satelliet vallen terug op Aarde...

Update 6 (24/9, 14h00m)

Nog steeds geen officiële bevestiging. Dat wijst er waarschijnlijk op dat ze -zoals een beetje te verwachten was- boven de Stille Oceaan neergevallen zijn, of anders in héél dunbevolkte gebieden in Canada.
Er is anderzijds wel sprake van waarnemingen en zelfs een video ervan in de omgeving van Okotoks (Alberta, Canada). Maar de beelden zijn té zwak om éénduidige conclusies te kunnen trekken, en zelfs in zo'n regio zouden er in dat geval toch meer waarnemingen moeten zijn (of beelden van bewakingscamera's e.d.).

Het gebeurde in elk geval in gebieden die niet of nauwelijks gedekt worden door de volgstations van o.a. NASA. Het kan natuurlijk niet anders of de re-entry en het opbranden werd wel waargenomen door de militaire satellieten, maar dan rest de vraag of de gegevens ook publiek bekend gemaakt worden.
In dat geval wordt dit een serieuze afknapper, na al de (media-)heisa van de voorbije dagen...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Update 5 (24/9, 8h00m)

Ondertussen moet alles al lang achter de rug zijn, maar het is nog steeds wachten op een officiële bevestiging (en natuurlijk van de plaats en het tijdstip). Daarvoor kijkt de NASA op zijn beurt naar het Amerikaanse leger (U.S. Strategic Command), die immers met hun gesofisticeerde satellieten en radartechnieken alles het best konden volgen.
Waarschijnlijk zijn de brokstukken in zee belandt, maar indien het toch op het vasteland gebeurde is de kans groot dat dit ergens boven Canada het geval was.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Update 4 (24/9, 6h40m)

We naderen stilaan het einde van die laatst voorspelde "tijdszone", maar nog steeds geen bevestiging over de impact (laat staan de impactplaats).
Live berichtgeving is ook te vinden bij de steeds goed geïnformeerde collega's van SpaceflightNow (of volg hen op Twitter). Zodra er iets met zekerheid geweten is zal het daar wel verschijnen ("It's possible that UARS is down by now," NASA just said. "We're waiting for confirmation from U.S. Strategic Command."...).

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Update 3 (24/9, 5h30m)

Eindelijk nog eens een officiële mededeling van de NASA (een uurtje geleden): op dat ogenblik vloog UARS nog op 135-140 km hoogte en werd de impact voorzien tussen 5h45m en 6h45m Belgische tijd. Het einde nadert dus...
Tijdens die periode vliegt de satelliet over delen van de Stille Oceaan, Canada, de Atlantische Oceaan, Afrika en de Indische Oceaan. Grotendeels weinig of zelfs onbewoonde gebieden.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Update 2 (24/9, 0h30m)

En het tijdstip blijft nu verder opschuiven in de tijd: de meest recente simulaties resulteren in een "re-entry" ergens morgenvroeg omstreeks 6h15m Belgische tijd (met echter nog steeds een foutenmarge van anderhalf uur!)
Iemand die dit alles van uur tot uur blijft opvolgen met véél kennis van zaken is Marco Langbroek uit Leiden, dus zeker op tijd en stond zijn website bezoeken voor de recentste info.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Update 1 (23/9, 17h)

Volgens de recentste gegevens zou de impact toch weer wat later dan verwacht gebeuren: het meest waarschijnlijke is een tijdstip ergens tussen 02h en 06h Belgische tijd (dus zaterdagochtend), maar eventueel ook nog iets later.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Onderdelen UARS-satelliet vallen terug op Aarde...

Het exacte tijdstip (en vooral de bijhorende locaties) is nog niet helemaal zeker, maar op vrijdagavond 23 september draait UARS zijn laatste rondje rond de Aarde, in een steeds sneller omlaag spiraliserende baan. Daarbij neemt de wrijving met de dampkring steeds maar toe, en finaal wordt de temperatuur zo hoog dat het merendeel van het tuig zal opbranden. Enkele tientallen onderdelen -vooruit uit hardere metalen- van de 6 ton zware satelliet zullen echter die passage door de onderste atmosfeer overleven, en zullen terechtkomen op het oppervlak (een geschatte 500kg, waaronder ook één onderdeel van om en bij de 150kg).

Er zijn echter een heleboel onbekendes (waaronder de juiste dichtheid van de atmosfeer, die o.a. varieert in functie van de actuele sterkte van de zonnewind - grote zonneuitbarstingen kunnen dit merkelijk beïnvloeden). De laatste schattingen geven aan dat de "reentry" zal plaatsvinden tussen 20h en 24h Belgische tijd, op vrijdagavond 23 september.

Onderstaande kaart toont de baan van de satelliet (57° gekanteld t.o.v. de evenaar) tijdens die periode, dus ongeveer drie omwentelingen rond de Aarde. Ergens op die drie trajecten zouden dus de brokstukken neerslaan (van de grotere stukken schat men de impactsnelheid op zo'n 160 km/h). Het middelste traject is -op het ogenblik van dit schrijven- het meest waarschijnlijke. Indien de reentry echter ietsje trager verloopt zou het kunnen gebeuren tijdens het meest linkse traject, en dat voert UARS o.a. boven het zuiden van Engeland en het noorden van Nederland. Er is dus een minieme kans dat we dit "vurige spektakel" ook vanuit België kunnen waarnemen (de weersvoorspellingen zijn alvast redelijk gunstig)! Maar over de impacten zelf hoeven we ons alvast geen zorgen te maken...

Updates over deze spectaculaire reentry kan u vinden op deze website bij de NASA.
Een interview hierover door het Radio1-programma "Nieuwe Feiten".

Studie van de bovenste atmosfeer


De UARS-satelliet werd in 1991 met een Space Shuttle in zijn baan gebracht, zo'n 600 km boven het Aardoppervlak. Aanvankelijk was voorzien dat het toestel drie jaar actief ging zijn (de studie van de bovenste atmosfeer, o.a. de ozonlaag), maar uiteindelijk heeft het bijna 15 jaar dienst gedaan. Pas in 2005 mocht het toestel "op rust", en daaropvolgend liet men hem zachtjes naar steeds lagere banen zakken.