Perseïden trouw op de afspraak

Helaas het weer en helaas de Volle Maan, anders zouden we deze nachten weer volop kunnen genieten van het jaarlijks weerkerende spektakel van de Perseïden, een meteorenzwerm die van eind juli tot ver in augustus actief is met een piekperiode rond 12-13 augustus.

De meteoren lijken hun oorsprong te vinden in het sterrenbeeld Perseus, vandaar de naam van deze zwerm van vallende sterren.

Credit & Copyright: Fred BruenjesCredit & Copyright: Fred Bruenjes

Dit is een perspectiefeffect dat ontstaat doordat de Aarde in deze periode van het jaar tijdens haar baan rond de Zon in een zone passeert waar veel kometenstof achtergebleven is. De Aarde komt meer bepaald langs een gebied in het zonnestelsel waar ook de komeet Swift-Tuttle langskomt in haar baan rond de Zon. En een komeet herkennen we aan die mooie gas- en stofstaarten die ze achter zich aanslepen. Kometen komen van diep in het zonnestelsel waar het erg koud is en als ze in hun elliptische banen dichter bij de Zon komen gaat het ijs waaruit een komeet in grote mate bestaat verdampen en daarbij komt veel gruis en stof vrij. Dat stof gaat zich in de komeetbaan verspreiden en als de Aarde daar dan voorbijkomt, zal stof aan hoge snelheid in de aardatmosfeer terechtkomen. De stofdeeltjes zelf verbranden en de luchtdeeltjes gaan terwijl oplichten, dat is het spoor dat wij aan de hemel zien als een 'vallende ster'.

Mochten de omstandigheden optimaal zijn (dus ook onder een zo donker mogelijke sterrenhemel, weg dus van alle bronnen van lichthinder) zou men zich tijdens het hoogtepunt van de Perseïden kunnen verwachten aan meer dan een meteoor per minuut.

Wie dit jaar ondanks de hinderende omstandigheden toch plezier wil beleven aan de Perseïden kan terecht op de webstek van Volkssterrenwacht MIRA, daar vind je een meteoordetectiesysteem waarop de meteorenactiviteit online gevolgd kan worden.

Veel kijk- en zelfs luisterplezier!

13/08/2011