Er stroomt mogelijk zout water op Mars

Er zijn op basis van waarnemingen met de Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) van de NASA mogelijk sporen ontdekt van stromend water op onze buurplaneet Mars. Het gaat om donkere vingerachtige structuren op tamelijk steil hellende gebieden op het zuidelijk halfrond die tegen het einde van de lente verschijnen, tijdens de zomer groter worden en tegen het begin van de winter op Mars weer verdwijnen. En de daarop volgende lente doet hetzelfde patroon zich opnieuw voor, zo blijkt uit de vervolgwaarnemingen met de MRO.

Op de geanimeerde beelden is deze evolutie volgens de verschillende seizoenen duidelijk zichtbaar.

De waargenomen structuren zijn slechts een halve tot vijf meter breed, maar soms meer dan honderd meter lang. Er waren de voorbije jaren reeds geulen ontdekt op Mars, maar die zijn breder en komen voor op koudere hellingen die georienteerd zijn naar de polen, terwijl de nieuwe donkere stromen zich enkel vertonen op warmere hellingen die naar de evenaar gericht zijn.

Onderzoekers hebben nog niet rechtstreeks kunnen achterhalen om welk soort vloeistof het hier gaat, maar omdat de omgeving waar deze fenomenen zich voordoen te warm is om te maken te hebben met gesmolten koolstofdioxide-ijs en te koud voor zuiver water denkt men veeleer aan zout water. Door het zoutgehalte daalt de vriestemperatuur voor water, en op de plaatsen op Mars waar die stromen zich voordoen is het warm genoeg, zelfs in de ondiepe ondergrond, om het zoute water in vloeibare toestand te houden.

Zoutafzettingen zijn een veel voorkomend verschijnsel op Mars en tonen aan dat er op onze rode buurplaneet vroeger veel zout water moet gestroomd hebben. De recente waarnemingen van de MRO suggereren dat er ook tegenwoordig nog op bepaalde plaatsen en in bepaalde perioden vloeibaar zout water te vinden is aan het oppervlak van Mars.

Bron: NASA Science News

06/08/2011