Poollicht in België?

De grote zonneuitbarsting van maandagochtend (14/2) heeft blijkbaar nogal wat weerklank gekregen in de pers, met de nadruk op het mogelijk waarneembaar zijn van poollicht in België.

Hoewel die kans natuurlijk nooit helemaal uitgesloten is, moet men zich toch niet te veel illusies maken. Het was de eerste zonneflare van X-klasse-sterkte van de nieuwe zonnecyclus (ze werd meer bepaald als "X2.2" geklasseerd), en ontstond boven de gigantische zonnevlekkengroep 1158 (zie de dagelijkse beelden van de zon op Spaceweather). Maar da's meer dan waarschijnlijk niet voldoende om de poollichtovaal zuidelijk genoeg te krijgen zodat ie ook in België te zien is, zeker bij het felle licht van de bijna volle Maan!

Maar omdat zelfs een waterkansje toch nog altijd meer dan nul is, hoe ook de prognoses en grafieken in het oog, bvb. op deze websites.
De meeste kans zouden we hebben op de avond van 17 februari, als het gros van die uitgestoten plasmawolk in aanraking zou komen met de Aardse atmosfeer.

Poollicht 6 april 2000, foto Philippe Mollet (Meise)Poollicht 6 april 2000, foto Philippe Mollet (Meise)

De opname hierboven dateert van bijna exact één zonnecyclus geleden: ook toen konden we al redelijk vroeg in de zonnevlekkencyclus poollicht waarnemen vanuit België. Misschien doen we dat in deze cyclus terug over?