De Geminiden komen er aan

Rond deze tijd van het jaar is de Geminidenzwerm actief. Het is de meteorenstorm waarvan de radiant in het sterrenbeeld Tweelingen ligt, vlakbij de ster Castor.
Het maximum van de zwerm vindt plaats op de ochtend van 14 december. Onder ideale omstandigheden kan je dan tot 60 meteoren per uur waarnemen. Tijdens de ochtend stoort de Maan bovendien de waarnemingen niet.
De meeste meteorenzwermen ontstaan wanneer de Aarde de baan kruist van een komeet. Het zijn de stofdeeltjes afkomstig van de komeet die de atmosfeer binnen dringen en zo de meteoren veroorzaken. Bij de Geminiden ligt dit anders: de zwerm wordt veroorzaakt door planetoïde 3200 Phaethon, die als een uitgedoofde komeet wordt beschouwd.
Geminiden 2009, compositie (Philippe Mollet, MIRA)Geminiden 2009, compositie (Philippe Mollet, MIRA)
Op MIRA is een meteorendetectiesysteem actief dat via een radiotechniek in staat is meteoren te detecteren, ongeacht de weersomstandigheden. Via deze link kan je de meteorenactiviteit live volgen.