Misschien toch organische moleculen op Mars?

Toen de Viking sondes 30 jaar geleden stalen van de bodem van Mars analyseerden, werden weinig organische moleculen teruggevonden. Organische moleculen zijn de bouwstenen voor leven. Er werd dan ook gedacht dat Mars een dode planeet was.
Nu blijkt er iets mis geweest te zijn met de methode die de onderzoekers indertijd gebruikten. Phoenix, een recentere robot op Mars, vond immers een vrij grote concentratie aan perchloraat in de Marsbodem.
Perchloraat is een sterk oxiderende verbinding die bij verhitting organische stoffen afbreekt. En dat was net wat er bij de Vikings gebeurde: de stalen werden verhit voor de analyse! De enige organische moleculen die men in de Marsbodem terug vond waren chloormethaan en dichloormethaan. Men veronderstelde dat deze afkomstig waren van restanten reinigingsmiddel in het systeem, omdat de isotopenabundantie van chloor overeen kwam met die op Aarde. Nu blijkt echter dat deze twee stoffen als enige overblijven wanneer een bodemmonster met perchloraat en organische moleculen verhit wordt.
In 2012 zal de sonde Curiosity op Mars landen en de zoektocht naar organische moleculen verder zetten. Wellicht weten we dan meer...