Seizoen van de Lichtende Nachtwolken is terug begonnen...

Lichtende Nachtwolken stonden vroeger bekend als uiterst zeldzame fenomenen, maar het laatste decennium worden ze in onze contreien jaarlijks wel een paar keer waargenomen.
NLC's (NoctiLucent Clouds) kunnen worden waargenomen vanaf eind mei tot zowat halverwege de maand juli, 's avonds enkele uren na zonsondergang of 's morgens enkele uren voor zonsopkomst.

Het zijn héél hoge, uiterst ijle wolken die nog verlicht worden door de Zon. Normale wolken zitten slechts enkele kilometer hoog, NLC's zitten typisch op zo'n 80 km boven het aardoppervlak. Aangezien de Zon in dit seizoen slechts enkele graden onder de horizon duikt, worden ze op die hoogte nog volop verlicht (terwijl wij hier reeds in het donker zitten).

Om ze waar te nemen volstaat een heldere hemel en een goed uitzicht in noordelijke richting. Wat men dan te zien krijgt zijn ijle wolkensliertjes, wit tot blauwachtig van kleur, en duidelijk veranderend van vorm en structuur over de loop van meerdere minuten.
Meestal zijn ze laag boven de noordelijke horizon te zien, maar bij uitzonderlijke "displays" reiken ze héél wat hoger.

Een van de mooiste NLC's van 2009Een van de mooiste NLC's van 2009

In België hebben we dit jaar nog niet "prijs" gehad, maar op de bekende website SpaceWeather staan al een aantal prachtige foto's uit Denemarken, daterend van de eerste juni.