Opnieuw Belgische satelliet in de ruimte: PROBA2

Op 2 november werd vanop de Russische ruimtevaartbasis van Plesetsk met behulp van een Rockot-lanceerraket de Belgische ESA-satelliet PROBA2 gelanceerd naar een baan rond de Aarde op 725 km hoogte.

De PROBA-satelliet is gebouwd door de firma Verhaert in Kruibeke en is de tweede satelliet die werkt volgens het principe van Onboard Autonomy. PROBA1 werd reeds in 2001 gelanceerd en is nog steeds actief in de ruimte, ook al was die slechts op twee jaar actieve dienst voorzien. PROBA2 zal net als zijn voorganger een aantal technologieën i.v.m. satellietsystemen en instrumenten voor de ruimtewetenschap uitproberen.

Aan boord van PROBA2 bevinden zich twee belangrijke wetenschappelijke instrumenten, SWAP en LYRA, die moeten helpen om uitbarstingen op de Zon beter te voorspellen.

SWAP staat voor Sun Watcher using Active Pixel System Detector and Image Processing, LYRA staat voor LYman-alpha RAdiometer.

SWAP is een instrument om in het extreem ultraviolet opnamen te maken van de zonnecorona met als doel te achterhalen welke de oorzaken zijn die het ruimteweer verstoren

LYRA is een radiometer waarmee de zonnestraling in het verre ultraviolet moet worden gemeten.

Ten opzichte van gerenommeerde zonneonderzoeksprojecten als SOHO ligt het aantrekkelijke van de PROBA2-missie in het gegeven dat LYRA en SWAP allerlei ruimteweergebeurtenissen kunnen opvolgen met een veel korter tijdsinterval, er worden met andere woorden meer beeldjes gemaakt, zodat de processen rondom de Zon veel gedetailleerder gevolgd kunnen worden.

De wetenschappelijke opvolging van beide instrumenten gebeurt door het departement zonnefysica van de Koninklijke Sterrenwacht van België.

Meer info over PROBA is te vinden op de webstek van de ESA

Bron: PROBA2 Science Center