Uiterste heldere vuurbol gezien boven België, Nederland, Duitsland,...: update 1 (21h15)

Update 1:
we beginnen stilaan zicht op de zaak te krijgen. Hier in België (met voorlopig vooral waarnemers in Brabant en Antwerpen) zag iedereen hem relatief steil naar omlaag komen, grofweg gaande van NW dalend naar N of NNW.
Waarnemers in midden-Nederland (met o.a. een uiterst ervaren meteoorwaarnemer in Ermelo) zagen het dan weer gaande van west dalende naar ZW.
Dus het traject van de meteoor moet daar dus ergens tussen gelegen hebben (weliswaar iets meer ten westen van "halverwege beide regio's"). Een snelle inschatting: binnengekomen boven Den Haag, opgebrand boven Tilburg (of toch in elk geval een traject dat daar min of meer parallel aan liep?)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Zonet omstreeks 19h plaatselijke zomertijd was er blijkbaar een uiterst heldere meteoor (zoiets heet dan in vaktaal een "bolide") te zien. Blijkbaar zaten velen omstreeks die tijd in de file (de bolide verscheen trouwens relatief laag boven de Belgische hemel, ideaal natuurlijk vanuit de auto), want de waarnemingen beginnen hier goed binnen te stromen.
Het is nog te vroeg om conclusies te trekken over het traject, of zelfs over de mogelijkheid dat een fragment de doortocht door de atmosfeer zou overleefd hebben (en dus een "meteoriet" zou opleveren), maar wat wel vaststaat is dat het eens te meer over een groot gebied werd waargenomen (niet alleen in Vlaanderen, maar ook tot minstens halverwege Nederland en misschien een deel van Duitsland).

Opvallend was ook het feit dat de bolide naar het eind van zijn traject duidelijk uiteenviel in afzonderlijke fragmenten (minstens 5 stuks), en de duidelijke oranje-rode kleur.

Helaas andermaal geen geluk met ons "meteoordetectie-systeem via radio": dat is weliswaar héél gevoelig, maar ook héél richtinggevoelig. Onze opstelling is gericht naar Ieper (waar de zender staat), terwijl de eerste snelle gegevens wijzen op een bolide die bijna exact de andere kant van de hemel op verscheen.

We houden u in elk geval op de hoogte... Er is trouwens al een foto van het fenomeen beschikbaar.

Indien u zelf het fenomeen zag, dan mag u ons altijd mailen of bellen (02/269.12.80) hieromtrent. Aan de hand hiervan (eventueel geholpen door foto's van een aantal permanente hemelcamera's) kunnen we proberen het traject doorheen de atmosfeer te bepalen, en eventueel zelfs de richting in het zonnestelsel waar het vandaan kwam (en -indien een fragment het traject zou overleefd hebben- kan het helpen om dit terug te vinden op Aarde).
Volgende gegevens zijn daarbij het nuttigst:
- waarnemingsplaats (gemeente of nauwkeuriger)
- hoogte en richting van het begin van de waarneming
- hoogte en richting van het einde van de waarneming
Dat mogen gerust omschrijvingen zijn, genre "ik bevond me net aan de afrit xxx" en zag het fenomeen verschijnen boven de kerktoren van yyy en eindigen ter hoogte van de zendmast zzz. In deze tijden van GoogleEarth en aanverwanten kunnen we daarmee perfect aan de slag...
Overschat ook de hoogte niet: de mens leeft en kijkt vooral horizontaal, dus wat we "hoog aan de hemel" noemen is meestal nog maar nauwelijks halverwege het zenit (het punt boven ons hoofd, 90° hoogte).