Events

Zaterdag September 17, 2016
Start: 15:00
End: 17:30

Sterren staan allemaal zo heel ver weg, hoe kunnen we ze dan toch op een afdoende manier bestuderen om veel aan de weet te komen over hun aard en hun eigenschappen? Daarvoor beschikken astronomen over een techniek die het mogelijk maakt om het sterlicht dat ons bereikt op een heel grondige manier te bestuderen, namelijk de spectroscopie. Het sterlicht wordt daarbij uitgesmeerd van korte naar lange golflengten en in het verkregen spectrum krijgen we zicht op de samenstelling van het licht.


Vrijdag September 30, 2016
Start: 19:30
End: 22:30

Het klimaat is voor ons allen van groot belang. In onze streken hebben wij een gematigd zeeklimaat met milde winters en zomers en het ganse jaar door kans op neerslag. Maar het klimaat is geen gegeven dat voor eeuwig en altijd onveranderlijk is, verschillende factoren spelen daarbij een rol. Sinds vele decennia is er duidelijk wat aan de hand met het klimaat, en dit wereldwijd. Alles wijst erop dat we te maken hebben met een serieuze klimaatopwarming die verstrekkende gevolgen kan/zal hebben voor de hele mensheid.


Zaterdag Oktober 1, 2016
Start: 20:00
End: 22:00

De wet van behoud van impulsmoment

Waarom blijft een tol ronddraaien en kan een ballerina pirouetten maken?

De zoektocht naar exoplaneten

Exoplaneten zijn planeten rondom een andere ster. Op dit moment zijn er ongeveer 2000 van zulke exoplaneten bekend. Een exoplaneet ontdekken is
vrij moeilijk...


Zaterdag Oktober 8, 2016
Start: 19:00
End: 23:00

Met de jaarlijkse "Nacht van de Duisternis" proberen de Vereniging Voor Sterrenkunde, de Vlaamse Volkssterrenwachten, de Bond Beter Leefmilieu en diverse natuurverenigingen de aandacht te vestigen op de immense lichthinder (en de daarmee gepaard gaande energieverkwisting) waar ons land erg onder te lijden heeft, en die het steeds moeilijker maakt om in onze contreien nog te kunnen genieten van de pracht van de sterrenhemel.

Ook onze volkssterrenwacht is vanzelfsprekend van de partij ter gelegenheid van deze Nacht van de Duisternis, zowel op MIRA zelf als op verplaatsing.Inhoud syndiceren