ster

De sterrenwacht is open elke zondag- en woensdagnamiddag voor individuele bezoekers (niet op wettelijke feestdagen, zoals Pinksteren-4 juni). Kom overdag de Zon waarnemen met onze nieuwste generatie instrumenten!

En elke laatste vrijdag van de maand is er natuurlijk de "Astroclub met Frank Deboosere": een lezing door onze weerman gevolgd door een waarnemingsavond...!