ster

De sterrenwacht is open elke zondag- en woensdagnamiddag voor individuele bezoekers (niet op wettelijke feestdagen, zoals Pasen-16 april). Kom overdag de Zon waarnemen met onze nieuwste generatie instrumenten!

En elke laatste vrijdag van de maand is er natuurlijk de "Astroclub met Frank Deboosere": een lezing door onze weerman gevolgd door een waarnemingsavond...!

26/05/2017Astroclub met Frank DeboosereOp verkenning langs de reuzenplaneten van het zonnestelsel
30/06/2017Astroclub met Frank DeboosereDe kleinere objecten in het zonnestelsel: verscheidenheid troef
02/07/2017Kijk-activiteitZonnekijkdag